Oogtest

Neem een afspraak bij ons voor een deskundige oogtest. Deze wordt uitgevoerd door jarenlange ervaren opticiens die uitgebreid de tijd nemen om alle gegevens perfect te meten. Ook de oogdruk kan gemeten worden.

Hieronder vindt u uitleg over enkele oogaandoeningen

Preventie is belangrijk bij deze oogziekte omdat de aandoening zo sluipend verloopt. Glaucoom ontwikkelt zich meestal zonder waarschuwingstekens. Als gevolg van een te hoge intra-oculaire druk sterven de cellen van de oogzenuw geleidelijk af, maar de getroffen persoon is zich daar niet van bewust. Hij voelt geen pijn, het zicht blijft lange tijd scherp. Het gezichtsveld vernauwt, maar de hersenen compenseren dit verlies, zodat de persoon pas in een gevorderd stadium van de ziekte met een ernstige visuele handicap geconfronteerd wordt. Zonder behandeling zet de vernauwing van het gezichtsveld zich voort, tot het centrale zicht aangetast raakt en de persoon uiteindelijk blind wordt. Glaucoom valt niet te genezen, maar het is wel mogelijk de ziekte te voorkomen, als men ze tenminste vroeg genoeg op het spoor komt. De behandelingen zijn gericht op het verlagen van de intra-oculaire druk, zodat het gezichtsvermogen van de patiënt stabiel blijft.

Naast deze chronische ziekte (open hoek glaucoom), bestaat er ook een acute vorm: het gesloten hoek glaucoom. Deze aandoening gaat gepaard met een plotse oogdrukstijging, veel pijn, en een algemene misselijkheid. Dit moet zo snel mogelijk door een oogarts behandeld worden.

Glaucoom

De oorzaak van glaucoom blijft moeilijk te verklaren, maar de ziekte gaat altijd gepaard met een verhoogde druk in het oog. Waaraan is die stijging van de druk dan te wijten ? Het oog is binnenin gevuld met vocht – het oogkamervocht – dat voortdurend aangemaakt en afgevoerd wordt. Het oog ondergaat een zekere druk als gevolg van die voortdurende productie en afvoer van het oogkamervocht. Als de afvoerkanalen vernauwen of verstopt raken begint de interne druk van het oog te stijgen. Indien die druk aanhoudt zullen de cellen van de oogzenuw geleidelijk afsterven. In dat geval bedraagt de intra-oculaire druk dikwijls meer dan 21 mm Hg (millimeter kwikdruk). Dat cijfer moet wel voorzichtig gehanteerd worden, want dit drukniveau leidt niet automatisch tot glaucoom, terwijl glaucoom anderzijds ook kan optreden bij een lagere oogdruk.

Eens glaucoom aanwezig is, bestaat het doel van de behandeling erin verdere uitbreiding van de ziekte te voorkomen. Deze stabilisering gebeurt door de intra-oculaire druk te verlagen. Daarvoor moeten dagelijks oogdruppels in het oog aangebracht worden. Een laserbehandeling kan voorgeschreven worden in plaats van de druppels, of als bijkomende behandeling. Vroegtijdige opsporing en behandeling van glaucoom dragen ertoe bij het gezichtvermogen te bewaren. Het is dan ook aangeraden regelmatig een oogarts te raadplegen. Een raadpleging om de 2 jaar vanaf de leeftijd van 40 jaar en een jaarlijkse raadpleging vanaf de leeftijd van 65 jaar is de beste manier om ons gezichtsvermogen, dat zo kostbaar is, te bewaren.

Bron: (Brailleliga, Een sluipende ziekte die tot blindheid kan leiden. www.brailleliga.be)

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is een aandoening die de ogen treft en, zonder behandeling, snel kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Het is de meest voorkomende oorzaak van verlies van het gezichtsvermogen bij 60-plussers in de geïndustrialiseerde landen, in België kampen al meer dan 30 000 personen met deze aandoening. Indien de aandoening niet behandeld wordt, zal de helft van deze mensen het gezichtsvermogen verliezen. Een aantal van hen zelfs binnen het jaar!

Er bestaan twee vormen van maculadegeneratie: een ‘droge’ en een ‘natte’ vorm

 • Bij droge LMD wordt een deel van de macula dunner en raakt het beschadigd. Daardoor gaat het gezichtsvermogen langzaam maar geleidelijk achteruit.
 • Kenmerkend bij de natte vorm van LMD, is de groei van nieuwe zwakke bloedvaatjes achter het netvlies. Deze veroorzaken bloedingen en soms littekens. Natte LMD richt veel meer schade aan dan droge: natte LMD ontwikkelt zich zeer snel en leidt vaker tot ernstig verlies van het centrale zicht in een gevorderd stadium.
LMD treedt geleidelijk op en is pijnloos. De aandoening veroorzaakt nooit totale blindheid. Hoewel LMD het centrale zicht kan aantasten, blijft bij de meeste mensen het omliggende gezichtsveld (het perifere zicht) intact.
 • Vervormingen, waarbij rechte lijnen golvend of gebogen lijken
 • Problemen met lezen of andere activiteiten waarbij een scherp gezichtsvermogen vereist is (naaien, lezen, …)
 • Moeite met het onderscheiden van gezichten
 • Donkere vlekken in het centrum van het gezichtsveld
 • Behoefte aan meer licht, lichtschuwheid, verminderd gezichtsvermogen in het donker en slechte waarneming van kleuren.

Maculadegeneratie

Veel risicofactoren voor LMD heeft u zelf niet onder controle. Zoals leeftijd, erfelijkheid, origine en geslacht. Er zijn wel een aantal voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen om uw gezichtsvermogen tegen LMD te beschermen.

 • Stoppen met roken
 • Uw ogen regelmatig laten onderzoeken
 • Zorg voor een evenwichtige voeding
 • Bescherm uw ogen tegen fel zonlicht en schittering
 • Heeft u problemen met uw zicht of vreest u aangetast te zijn door LMD, raadpleeg dan snel uw oogarts
 • Hou uw bril op als u brildrager bent, bedek één oog en hou het rooster op een comfortabele leesafstand (ongeveer 35-40 cm)
 • Kijk naar de stip in het midden van het rooster en blijf ernaar kijken
 • Met uw oog op de stip gericht, controleert u hoe de lijnen eromheen verlopen. Zijn ze recht of golvend? Hebben alle vierkantjes dezelfde afmetingen of zijn ze wazig of misvormd? In dat geval is het mogelijk dat u symptomen hebt van LMD. Raadpleeg snel uw oogarts.
 • Test beide ogen apart
 • Deze test is weliswaar nuttig om de eerste symptomen van LMD op te sporen, maar is geen vervanging voor het jaarlijkse onderzoek van het achterste gedeelte van het oog bij 60-plussers dat door de oogarts moet worden uitgevoerd.

mld-test

Bron: (Brailleliga: LMD herkennen kan uw zicht redden. www.brailleliga.be

 

Back to Top